Warsztaty Dydaktyczne UAM

Warsztaty w liczbach

Liczba przeszkolonych dydaktyków

1
2017/2018
1
2018/2019
1
2019/2020
1
2020/2021

W roku akademickim 2017/2018 pilotażowy projekt Warsztaty Dydaktyczne UAM zapoczątkował cykl kursów adresowanych do nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Celem tego ogólnouniwersyteckiego projektu jest wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim, a także nawiązanie kontaktów i integracja środowiska dydaktyków.

Warsztaty prowadzą nauczyciele akademiccy, w myśl koncepcji samokształcenia dzielący się wiedzą i umiejętnościami. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem warsztatami stale urozmaicamy i aktualizujemy ofertę.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Liczba miejsc w ramach poszczególnych kursów jest ograniczona, dlatego o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.