Warsztaty Dydaktyczne UAM

Warsztaty w liczbach

1
przeszkolonych dydaktyków
1
przeprowadzonych kursów

W roku akademickim 2017/2018 pilotażowy projekt Warsztaty Dydaktyczne UAM zapoczątkował cykl kursów adresowanych do nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Celem tego ogólnouniwersyteckiego projektu jest wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim, a także nawiązanie kontaktów i integracja środowiska dydaktyków.

Warsztaty prowadzą nauczyciele akademiccy, w myśl koncepcji samokształcenia dzielący się wiedzą i umiejętnościami. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem warsztatami stale urozmaicamy i aktualizujemy ofertę.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Liczba miejsc w ramach poszczególnych kursów jest ograniczona, dlatego o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

I edycja

2017/2018

III edycja

2019/2020

V edycja

2021/2022

VII edycja

2023/2024

II edycja

2018/2019

IV edycja

2020/2021

VI edycja

2022/2023