Biuro Jakości Kształcenia

mgr Joanna Seniów

kierowniczka
e-mail: jseniow[at]amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 24 33

mgr Maria Zienkiewicz

specjalistka
e-mail: maria.zienkiewicz[at]amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 24 34

Czym się zajmujemy?

Do zadań Biura należy obsługa działalności uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, w który wpisane jest m.in. coroczne Badanie Jakości Kształcenia na UAM. Nasz udział w badaniu polega na przygotowaniu i udostępnieniu społeczności akademickiej ankiety ogólnouniwersyteckiej, a następnie – opracowaniu i przekazaniu władzom uniwersyteckim i wydziałowym jej wyników.

Biuro zaangażowane jest w obsługę procesów akredytacyjnych i ewaluacyjnych przeprowadzanych przez instytucje polskie, zwłaszcza Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), oraz zagraniczne. Udzielamy wsparcia merytorycznego oraz odpowiadamy za poprawny obieg dokumentów w kontaktach z instytucjami dokonującymi oceny.

Istotą pracy Biura jest promowanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia na UAM. Włączamy się w działania projakościowe od strony merytorycznej, organizacyjnej i promocyjnej. Zajmujemy się obsługą cyklicznych wydarzeń takich jak Warsztaty Dydaktyczne UAM czy Dzień Jakości Kształcenia. Wszystkie informacje związane z doskonaleniem jakości kształcenia na naszej uczelni są przez nas publikowane i aktualizowane na stronie internetowej jakosc.amu.edu.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

Pełen zakres obowiązków Biura Jakości Kształcenia jest opisany w Regulaminie organizacyjnym UAM.