Akredytacje międzynarodowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomyślnie zakończył procedurę międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej (Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP), która przeprowadzona została przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA), największej organizacji zrzeszającej uniwersytety w Europie.

– Zakończyliśmy tym samym trwający od ponad roku, wieloetapowy proces ewaluacji instytucjonalnej, to znaczy całościowej oceny działalności naszego Uniwersytetu – mówi prof. Joanna Wójcik, Prorektor ds. studenckich i kształcenia. – Przeprowadzali ją zewnętrzni eksperci, niezależni przedstawiciele europejskiego środowiska akademickiego.

W roku 2020 odbyły się dwie wizyty ewaluacyjne, druga – wskutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – została zorganizowana w formie cyklu spotkań online. Raport z oceny wraz z rekomendacjami został przekazany uczelni 17 lutego 2021 r.

Szczególne zainteresowanie zespół oceniający okazał nowej strukturze Uniwersytetu. Z uznaniem spotkała się także infrastruktura uczelni, możliwości rozwoju dla studentów czy świetnie rozwinięta współpraca z otoczeniem zewnętrznym.

UAM jest piątą szkołą wyższą oraz pierwszym klasycznym uniwersytetem w Polsce, który poddał się tej ewaluacji. Procedura została sfinansowana przez MNiSW w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne.

Znak jakości EUA-IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Zwiększa widoczność w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego i ułatwia rozwijanie współpracy międzynarodowej. UAM będzie mógł się nim posługiwać przez kolejnych pięć lat.