Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją akredytacyjną zapewniającą zewnętrzny system kontroli jakości kształcenia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Jej zadaniem jest dokonywanie ocen programowych i kompleksowych oraz wspieranie procesu doskonalenia jakości kształcenia.

WydziałKierunekRodzaj ocenyData wydania uchwały
Wydział Teologicznyteologiapozytywna2023.09.18
Wydział Biologiiochrona środowiskapozytywna2023.09.18
Wydział Biologiibiologiapozytywna2023.06.15
Wydział Biologiineurobiologiapozytywna2023.05.11
Wydział Biologiibiotechnologiapozytywna2023.05.11
Wydział Biologiibiologia i zdrowie człowiekapozytywna2023.02.23
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgeografiapozytywna2023.02.23
Wydział Teologicznydialog i doradztwo społecznepozytywna2023.02.23
Wydział Neofilologiijęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiepozytywna2022.11.17
Wydział Historiihistoriapozytywna2022.11.17
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszufilologia angielska z pedagogikąpozytywna2022.11.17
Wydział Prawa i Administracjiprawopozytywna2022.06.09
Wydział Prawa i Administracjiadministracjapozytywna2022.05.19
Wydział Anglistykifilologia angielskapozytywna2022.05.05
Wydział Studiów Edukacyjnychpedagogikapozytywna2021.09.02
Wydział Studiów Edukacyjnychpedagogika specjalnapozytywna2021.09.02
Wydział Socjologiisocjologiapozytywna2021.02.11
Wydział Socjologiipraca socjalnapozytywna2021.01.07
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszuedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychpozytywna2021.01.07
Wydział Psychologii i Kognitywistykipsychologiapozytywna2021.01.07
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapolitologiapozytywna2020.10.22
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwakulturoznawstwopozytywna2020.09.03
Wydział Filozoficznyfilozofiapozytywna2020.09.03
Wydział Nauk o Sztucehistoria sztukipozytywna2020.05.21
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwaetnologiapozytywna2020.05.07
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźniekomunikacja europejskapozytywna2020.01.23
Wydział Chemiianalityka żywnościpozytywna2019.12.12
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejmedia interaktywne i widowiskawyróżniająca2019.09.19
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejwiedza o teatrzewyróżniająca2019.09.19
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejfilologia polskawyróżniająca2019.03.14
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychturystyka i rekreacjawyróżniająca2019.03.14
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgospodarka przestrzennapozytywna2018.04.26
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszuedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejpozytywna2018.04.26
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgeologiapozytywna2018.02.08
Wydział Teologicznydialog i doradztwo społecznepozytywna2017.04.06
Wydział Teologicznyteologiapozytywna2016.11.24
Wydział Chemiichemiawyróżniająca2016.05.19
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgeografiawyróżniająca2015.09.03
Wydział Fizykiakustykawyróżniająca2015.06.25
Wydział Fizykioptometriawyróżniająca2015.05.21
Wydział Fizykiastronomiapozytywna2014.11.06
Wydział Fizykibiofizykawyróżniająca2014.06.26
Wydział Anglistykifilologiawyróżniająca2013.11.07
Wydział Anglistykifilologia angielskawyróżniająca2013.11.07
Wydział Nauk Społecznychsocjologiawyróżniająca2013.02.21

Jednostka UAMKierunek
Wydział Matematyki i Informatykinauczanie matematyki i informatyki – raport samooceny
Wydział Matematyki i Informatykimatematyka – raport samooceny
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgeologia – raport samooceny
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennejgospodarka przestrzenna – raport samooceny
Wydział Matematyki i Informatykiinformatyka – raport samooceny
Wydział Chemiichemia – raport samooceny
Wydział Biologiiochrona środowiska – raport samooceny
Wydział Biologiibiologia – raport samooceny
Wydział Teologicznyteologia – raport samooceny
Wydział Biologiineurobiologia – raport samooceny
Wydział Biologiibiotechnologia – raport samooceny
Wydział Biologiibiologia i zdrowie człowieka – raport samooceny
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgeografia – raport samooceny
Wydział Teologicznydialog i doradztwo społeczne – raport samooceny
Wydział Historiihistoria – raport samooceny
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszufilologia angielska z pedagogiką – raport samooceny
Wydział Neofilologiijęzyk niemiecki i komunikacja w biznesie – raport samooceny
Wydział Prawa i Administracjiprawo – raport samooceny
Wydział Prawa i Administracjiadministracja – raport samooceny
Wydział Anglistykifilologia angielska – raport samooceny
Wydział Studiów Edukacyjnychpedagogika – raport samooceny
Wydział Studiów Edukacyjnychpedagogika specjalna – raport samooceny
Wydział Socjologiisocjologia – raport samooceny
Wydział Socjologiipraca socjalna – raport samooceny
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszuedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – raport z działań naprawczych
Wydział Psychologii i Kognitywistykipsychologia – raport samooceny
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwakulturoznawstwo – raport samooceny
Wydział Filozoficznyfilozofia – raport samooceny
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwaetnologia – raport samooceny
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźniekomunikacja europejska – raport z działań naprawczych

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia

W roku akademickim 2019/2020 Prezydium PKA na mocy uchwały z 3 grudnia 2020 r. przyznało Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” etnologii prowadzonej na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM.

W roku akademickim 2022/2023 Prezydium PKA na mocy uchwały z 23 lutego 2023 r. przyznało Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” geografii prowadzonej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia otrzymują kierunki studiów, które uzyskały pozytywną ocenę programową PKA na sześć lat i wyróżniają się w opinii zespołu oceniającego dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub regularnymi i udokumentowanymi osiągnięciami studentów i absolwentów.