1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 19 paźdzernika 2021 r.

Nagrody Praeceptor Laureatus i Praeceptor Optimus przyznane po raz piąty

1 października wręczono Nagrody Praeceptor Laureatus, przyznawane nauczycielom akademickim wybranym w ogólnounowersyteckim plebiscycie na najlepszego dydaktyka z każdego wydziału.

Laureaci odebrali statuetki podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbyła się w Auli Uniwersyteckiej. Dr inż. Michał Ren z Wydziału Matematyki i Informatyki, dydaktyk co roku nagradzany w tej kategorii w ciągu ostatnich trzech lat, został uhonorowany Nagrodą Praeceptor Optimus.

Nagroda Praeceptor Laureatus została ustanowiona w roku akademickim 2016/2017 na mocy zarządzenia Rektora UAM. Kandydaci do nagrody wyłaniani są co roku spośród nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższe noty w ankietach studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne. Wyboru laureatów dokonują studenci w tajnym głosowaniu.

Statuetki Nagrody Praeceptor Laureatus i Praeceptor Optimus wręczane są najlepszym dydaktykom podczas inauguracji roku akademickiego następującego po roku, w którym przeprowadzono plebiscyt.

Zapraszamy do zapoznania się z listą nazwisk wszystkich laureatów.