1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 lutego 2021 r.

Znak jakości EUA-IEP dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomyślnie zakończył procedurę międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej (Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP), która przeprowadzona została przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA), największej organizacji zrzeszającej uniwersytety w Europie.

UAM jest piątą szkołą wyższą oraz pierwszym klasycznym uniwersytetem w Polsce, który poddał się tej ewaluacji. Procedura została sfinansowana przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”.

W roku 2020 odbyły się dwie wizyty ewaluacyjne, druga – wskutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – została zorganizowana w formie cyklu spotkań online. Raport z oceny wraz z rekomendacjami został przekazany uczelni 17 lutego 2021 r.

Szczególne zainteresowanie zespół oceniający okazał nowej strukturze Uniwersytetu. Z uznaniem spotkała się także infrastruktura uczelni, możliwości rozwoju dla studentów czy świetnie rozwinięta współpraca z otoczeniem zewnętrznym.

Znak jakości EUA-IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Zwiększa widoczność w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego i ułatwia rozwijanie współpracy międzynarodowej. UAM będzie mógł się nim posługiwać przez kolejnych pięć lat.


Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota