1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 22 kwietnia 2021 r.

Wyniki badania kształcenia zdalnego

Przedstawiamy raporty z badania oceniającego przebieg kształcenia w trybie zdalnym na UAM, które zostało przeprowadzone wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Ankieta została stworzona specjalnie na potrzeby badania kształcenia zdalnego, jako uzupełnienie corocznego ogólnouniwersyteckiego badania jakości kształcenia. Jej zadaniem było poddanie ocenie skuteczności rozwiązań wdrożonych po zakończeniu semestru letniego 2019/2020, służących podniesieniu jakości kształcenia zdalnego.

Nie mniej ważnym celem ankiety – będącej swoistym barometrem nastrojów studenckich – było rozpoznanie najczęstszych problemów, z którymi borykają się nasi studenci i studentki w czasie nauki na odległość. Wyniki badania posłużą nam do lepszego przygotowania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej planowanych na letnią sesję egzaminacyjną.

Prezentowane raporty zawierają wyniki dla całego Uniwersytetu, w podziale na stopnie i tryb studiów. Wyniki badania dla poszczególnych wydziałów oraz filii UAM, uwzględniające opracowanie odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte, zostały przekazane władzom dziekańskim.

Raporty znajdują się w zakładce Badania jakości kształcenia – Ocena kształcenia zdalnego.