1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 18 grudnia 2023 r.

Wyniki 14. badania jakości kształcenia

Przedstawiamy raporty z 14. badania jakości kształcenia przeprowadzonego w roku akademickim 2022/2023.

Celem badania jest rozpoznanie najczęstszych problemów, które napotykają w procesie kształcenia nasi studenci i studentki, doktorantki i doktoranci oraz kadra akademicka. Otrzymane wyniki wykorzystywane są do zaplanowania i podjęcia zróżnicowanych form wsparcia dydaktyki, wpływają m.in. na tematykę kolejnych edycji Konkursu Projakościowego Prorektora czy Warsztatów Dydaktycznych UAM.

Prezentowane raporty zawierają wyniki dla całego Uniwersytetu, w podziale na stopnie i tryb studiów. Wyniki badania dla poszczególnych wydziałów oraz filii UAM, uwzględniające opracowanie odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte, zostały przekazane władzom dziekańskim.

Raporty znajdują się w zakładce Badania jakości kształcenia – Coroczne badanie jakości kształcenia.