1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 30 czerwca 2021 r.

Warsztaty Dydaktyczne UAM – podsumowanie

Szanowni Państwo,

dobiegła końca IV edycja Warsztatów Dydaktycznych UAM – kursów doskonalących umiejętności dydaktyczne na poziomie akademickim, wspierających integrację środowiska nauczycieli akademickich i doktorantów, do których są adresowane.

Warsztaty Dydaktyczne UAM to projekt szczególny, oparty na wymianie wiedzy, umiejętności i doświadczeń przez członków wspólnoty akademickiej, niemożliwy do zrealizowania bez dobrowolnego zaangażowania się osób prowadzących warsztaty oraz w nich uczestniczących.

Motywem przewodnim tegorocznych zajęć była metodyka kształcenia na odległość, obejmująca projektowanie emocjonalne informacji, sztukę przemówień publicznych czy też sposoby wykorzystania nowych technologii do sprawdzania wiedzy studentów. To oczywiście tematyka tylko kilku z trzynastu kursów tej edycji, przeprowadzonych zresztą w całości zdalnie.

Dzięki gotowości osób prowadzących warsztaty do zwiększania liczby godzin zajęć w trakcie trwania projektu niektóre kursy odbyły się nawet dwu- i czterokrotnie. Pozwoliło nam to zaoferować rekordową liczbę 223 miejsc w grupach.

W projekcie wzięło udział łącznie 158 osób, spośród których pewna część uczestniczyła w więcej niż jednym kursie.

Za wkład w realizację tej edycji Warsztatów Dydaktycznych UAM dziękuję wszystkim jego uczestnikom.

Z myślą o rozszerzeniu oferty zajęć realizacja kolejnej edycji projektu planowana jest na dwa semestry. Jej ogłoszenie nastąpi na początku roku akademickiego 2021/2022. Już teraz zapraszam do udziału w niej wszystkich dydaktyków.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia