1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 11 lipca 2023 r.

Warsztaty Dydaktyczne UAM – podsumowanie

Zakończyliśmy właśnie VI edycję Warsztatów Dydaktycznych UAM – przedsięwzięcia, które z pilotażowego projektu zainicjowanego w roku akademickim 2017/2018 przerodziło się w cykliczne działanie projakościowe.

W tym roku nie proponowaliśmy motywu przewodniego warsztatów, mimo to ich ofertę zdominowały dwa obszary tematyczne: doskonalenie kompetencji cyfrowych oraz wdrażanie angażujących metod i form pracy dydaktycznej.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji był prof. Bernold Hasenknopf z Sorbony, który poprowadził seminarium poświęcone koncepcji kształcenia skoncentrowanego na studentach (ang. student-centered learning, SCL).

Zmieniająca się tematyka kolejnych edycji warsztatów odpowiada na zmieniające się zainteresowania prowadzących je i uczestniczących w nich dydaktyków. Cel tych spotkań pozostaje jednak ten sam. Jest nim integracja członków wspólnoty akademickiej: nauczycieli, doktorantów, specjalistów wspierających kształcenie.

Osobom, które chciałyby otrzymywać bezpośrednio informacje o działaniach planowanych w związku z Warsztatami Dydaktycznymi UAM, w tym na bieżąco o zbliżających się zapisach na poszczególne kursy, przekazujemy stworzony na tę okoliczność formularz kontaktowy.   

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w realizację tego projektu i zapraszamy do dalszych spotkań.