1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 19 stycznia 2023 r.

Warsztaty Dydaktyczne UAM

Szanowni Państwo,

już po raz szósty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Warsztatach Dydaktycznych UAM (WD UAM), ogólnouniwersyteckim projekcie promującym inicjatywy łączące wymianę doświadczeń dydaktycznych oraz integrację środowiska nauczycieli akademickich.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie definiujemy tematu przewodniego warsztatów. Zachęcamy natomiast do proponowania kursów o charakterze uniwersalnym, które będą przydatne dla nauczycieli akademickich ze wszystkich jednostek. Czekamy na propozycje pojedynczych zajęć lub całych kursów.

Warsztaty będą realizowane i finansowane w ramach zadania „Szkolenie kadry akademickiej w zakresie nowych, aktywizujących metod nauczania” w projekcie ID-UB.

Osoby, które w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 chciałyby prowadzić kurs w ramach WD UAM, prosimy o wysłanie zgłoszenia do 6 lutego 2023 r. (formularz zgłoszenia).

Ewentualne pytania dotyczące zgłaszania i organizacji warsztatów można kierować na adres jakosc[at]amu.edu.pl.

Zachęcam Państwa do udziału w tym projekcie i podzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi nauczycielami akademickimi.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia