1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 18 kwietnia 2023 r.

Student-centered learning: why? how?

17 kwietnia 2023 r. podczas seminarium zorganizowanego w ramach specjalnej edycji Warsztatów Dydaktycznych UAM grupa nauczycieli akademickich naszego Uniwersytetu spotkała się z prof. Bernoldem Hasenknopfem (Sorbonne Université). Tematem spotkania była koncepcja kształcenia skoncentrowanego na studentach (ang. student-centered learning, SCL).

Prof. Hasenknopf, w formie angażującej uczestników seminarium do swobodnej wymiany myśli i doświadczeń dydaktycznych, zaprezentował podstawowe zagadnienia oraz sposoby zastosowania SCL na zajęciach ze studentami.

Koncepcja SCL stanowi przykład tzw. dobrego uczenia (ang. good teaching), opierającego się na dopasowaniu metod kształcenia do różnorodnych potrzeb studentów. Kluczowe dla tego podejścia jest zrozumienie mechanizmów uczenia się, jak również znaczenia różnic pokoleniowych w relacji nauczycieli ze studentami, i efektywne wykorzystanie tej wiedzy w praktyce dydaktycznej.

SCL to nie tylko szeroka gama aktywizujących narzędzi i technik. Wynikając z europejskich standardów zapewniania jakości kształcenia, staje się zarazem zalecaną i – jak pokazał prof. Bernold Hasenknopf na przykładzie własnych doświadczeń dydaktycznych – efektywną formą wsparcia studentów w aktywnym uczeniu się i zdobywaniu kompetencji.


Prof. Bernold Hasenknopf z Sorbonne Université jest naukowcem zajmującym się chemią supramolekularną oraz dydaktykiem zaangażowanym w rozwijanie i popularyzowanie innowacyjnych metod kształcenia.