1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 15 listopada 2023 r.

Seminarium dydaktyczne dla rad programowych kierunków studiów

15 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanny Wójcik oraz dyrektora Centrum Wsparcia Kształcenia dr. Marka Sobczaka z przedstawicielkami i przedstawicielami rad programowych kierunków studiów.

Podczas spotkania podsumowany został rok akademicki 2022/2023, który w znacznej części upłynął pod znakiem wdrażania Systemu Zarządzania Programami Studiów (e-sylabus). Prorektor Joanna Wójcik podziękowała całej społeczności akademickiej za związaną z tym procesem długotrwałą pracę. Efektem tej pracy jest zgromadzenie w formie elektronicznej na jednej platformie niemal 90% kompletnych programów studiów, na nowo przejrzanych i zatwierdzonych przez wszystkie ciała opiniodawcze UAM. W planach jest wprowadzenie do systemu pozostałych kierunków studiów oraz – w dalszej kolejności – uruchamianie nowych funkcji e-sylabusa. Na spotkaniu omówiony także został harmonogram i zakres dalszych działań związanych z wdrażaniem Sytemu Zarządzania Programami Studiów.