1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 14 lutego 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

Celem konkursu było wyłonienie nauczycielek i nauczycieli akademickich, którzy zaprojektują innowacje dydaktyczne, a następnie wdrożą je do prowadzonych przez siebie przedmiotów.

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest realizowany przez UAM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista laureatek i laureatów jest dostępna w intranecie UAM.