1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 maja 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu projakościowego Prorektora

Szanowni Państwo,

celem tegorocznej edycji konkursu projakościowego prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia było zainicjowanie działań wspierających studentów w nabywaniu w trakcie studiów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich.

Do konkursu zgłoszono siedemnaście wniosków. Duża liczba ciekawych projektów skłoniła komisję konkursową do podjęcia decyzji o zwiększeniu grona laureatów ponad finałową dziesiątkę.

Sfinansowanie wdrożenia wszystkich projektów będzie możliwe dzięki modyfikacji kosztorysów, której dokonali wszyscy poproszeni o to przez komisję konkursową wnioskodawcy.

Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022.

Serdecznie gratuluję laureatom konkursu.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów w kolejności alfabetycznej:

 • Studium Językowe UAM, Nauka języków obcych w międzynarodowym środowisku
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Filolog na rynku pracy w środowisku międzykulturowym
 • Wydział Anglistyki, Edukator(ka) freelancer(ka)
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Antropolog – ekspert wolontariatu. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w sytuacji kontaktu międzykulturowego
 • Wydział Biologii, WSPARCIE I LOKOWANIE KOMPETENCJI
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Intensywne szkolenie dla studentów z obsługi programu SDL Trados Studio
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Ukazanie roli wolontariatu w kształceniu akademickim
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, WESPÓŁ W ZESPÓŁ
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie w zakresie posługiwania się współczesnym językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • Wydział Filozoficzny, Produkcja i promocja podcastów popularnonaukowych
 • Wydział Historii, Szkolenie i zajęcia warsztatowe w zakresie projektów i tworzenia podcastu
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Laboratorium Innowacji Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Studencka Agencja Marketingowa
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwój kompetencji informatycznych, w tym wyszukiwania informacji, oraz zadania praktyczne w formie projektowej, których celem jest opracowanie przez dany zespół studentów propozycji rozwiązania problemu postawionego w studium przypadku, zaprezentowanie go podczas spotkania z pracodawcą, poddanie go pod dyskusję i analizę
 • Wydział Neofilologii, Od samoregulacji w uczeniu się języka do tutoringu językowego – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej absolwentów kierunków filologicznych UAM na rynku pracy poprzez rozwój ich umiejętności miękkich
 • Wydział Neofilologii, Kurs e-learningowy: Język hiszpański w biznesie
 • Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej