1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 marca 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu projakościowego Prorektora

Szanowni Państwo,

celem dziewiątej edycji konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia, tym razem realizowanej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, jest wsparcie nauczycielek i nauczycieli akademickich we wdrożeniu aktywizujących metod dydaktycznych do zajęć.

W konkursie przewidzianych było po 30 grantów z przeznaczeniem na wdrożenie metod PBL i FC. Na konkurs wpłynęło łącznie 76 wniosków: 35 na zastosowanie metody PBL i 41 – metody FC.

Wysoki poziom merytoryczny wniosków skłonił komisję konkursową do podjęcia decyzji o przyznaniu grantów dydaktycznych zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie wszystkim wnioskodawcom.

Wdrożenie nowych metod do zajęć nastąpi w roku akademickim 2024/2025.

Serdecznie gratuluję Laureatkom i Laureatom konkursu.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

LISTA LAUREATÓW