1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 30 stycznia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu projakościowego Prorektora

Szanowni Państwo,

celem ósmej edycji konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia, a trzeciej realizowanej w ramach projektu Uniwersytet Jutra II, było zwiększenie możliwości nabywania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

Do konkursu zgłoszono trzydzieści siedem wniosków. Wysoki poziom merytoryczny zgłoszeń skłonił komisję konkursową do podjęcia decyzji o nagrodzeniu wszystkich projektów poza dwoma, których autorzy – ze względu na niekwalifikowalność zaprojektowanych działań – otrzymają możliwość ich dostosowania do wymagań projektu Uniwersytet Jutra II.

Ponadto autorzy niektórych wniosków zostaną w najbliższym czasie poproszeni o modyfikację kosztorysów zgodnie z zasadami finansowania w ramach projektu UJ II.

Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane w drugim semestrze roku akademickiego 2022/2023.

Serdecznie gratuluję laureatom konkursu.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów w kolejności alfabetycznej:

 • Collegium Polonicum w Słubicach, Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu
 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Projektowanie stron internetowych
 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Warsztaty nowoczesnego fundraisingu. Od pomysłu do projektu finansowanego z samorządowych środków publicznych
 • Nadnotecki Instytut UAM w Pile, Inżynierze – be creative! Rozwój kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i zawodowych, w tym umiejętności grupowego rozwiązywania problemów, wśród studentów inżynierskiego kierunku informatycznego w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile
 • Studium Języków Obcych UAM, Internationalisation at home through virtual exchange experience
 • Studium Języków Obcych UAM, Wykorzystanie umiejętności językowych i miękkich przy wejściu na rynek pracy
 • Szkoła Nauk Humanistycznych, Czy warto studiować niewygodnie? Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich inspirowany dydaktyką biograficzną
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Filolog w poszukiwaniu miejsca pracy. Projekt Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
 • Szkoła Nauk Przyrodniczych, Razem znaczy więcej – praca zespołowa kluczem do sukcesu
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Projektowanie stron internetowych
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Warsztaty nowoczesnego fundraisingu. Od pomysłu do projektu finansowanego z samorządowych środków publicznych
 • Wydział Archeologii, Archeologia Jutra
 • Wydział Biologii, Nauczyciel wobec aktualnych problemów dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Wsparcie w rozwoju profesjonalnych kompetencji studentów Wydziału Biologii (kierunek: nauczanie biologii i przyrody)
 • Wydział Chemii, Jak studiować z klasą, czyli studencki savoir-vivre
 • Wydział Filozoficzny, Rozpoznawanie produktów mentalności spiskowej 
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Szkolenie z systemu Audytor LAB
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Widzieć-słyszeć-mówić. Spotkania z ludźmi polskiego kina
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zamówienie na mówienie – warsztaty
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Nauka przez praktykę – włączanie studentów w prace na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • Wydział Historii, Budowanie marki indywidualnej Studentek i Studentów Wydziału Historii – wzmocnienie i rozwój umiejętności miękkich
 • Wydział Matematyki i Informatyki, Empatyczna komunikacja – minimediacje w szkole
 • Wydział Neofilologii, Kurs z doskonalenia języka hiszpańskiego pisanego w środowisku pracy
 • Wydział Neofilologii, Rozwój pięciu kompetencji miękkich najtrudniejszych do pozyskania według pracodawców w grupie osób kończących kierunki lingwistyczne
 • Wydział Neofilologii, Wyraź się cyfrowo: warsztaty ekspresji cyfrowej
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Absolwent XXI wieku. Warsztaty analizy danych i kształtowania relacji interpersonalnych
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Akademia kompetencji przyszłości – rozwój poprzez gry
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Dziennikarz XXI wieku. Warsztaty dziennikarstwa online dla członków redakcji wydziałowych mediów studenckich
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Event charytatywny – i Ty możesz być organizatorem
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Edukacja Jutra – Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wyzwania oraz możliwości wsparcia
 • Wydział Prawa i Administracji, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Kompetencje kulturowe psychologów
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Psycholog w szkole – ekspert od dobrych relacji. Wsparcie studentów psychologii przygotowujących się do uzyskania kwalifikacji zawodowych nauczyciela psychologa
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Metodyka pracy z klientem w/po izolacji penitencjarnej
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wydział Teologiczny, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów społecznych poprzez negocjacje i mediacje