1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 31 stycznia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu projakościowego Prorektora

Szanowni Państwo,

celem siódmej edycji konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia, a drugiej realizowanej w ramach projektu Uniwersytet Jutra II, było zwiększenie możliwości nabywania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

Do konkursu zgłoszono dwadzieścia jeden wniosków. Bardzo wysoki poziom merytoryczny zgłoszeń skłonił komisję konkursową do podjęcia decyzji o nagrodzeniu wszystkich projektów.

Autorzy niektórych wniosków zostaną w najbliższym czasie poproszeni o modyfikację kosztorysów zgodnie z zasadami finansowania w ramach projektu Uniwersytet Jutra II.

Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022.

Serdecznie gratuluję laureatom konkursu.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów w kolejności alfabetycznej:

 • Studium Języków Obcych UAM, Wirtualna Wymiana
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Filolog w świecie kompetencji społecznych, czyli jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy (i nie tylko)
 • Szkoła Nauk Społecznych, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Organizacja festiwali
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Projektowanie graficzne: postery, znaki graficzne, branding
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Projektowanie stron internetowych
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Warsztaty nowoczesnego fundraisingu. Od pomysłu do projektu finansowanego z samorządowych środków publicznych
 • Wydział Chemii, Seminarium z udziałem przedstawicieli przemysłu kosmetycznego oraz szkolenie prowadzone przez certyfikowanego safety assesora
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauczyciel wobec aktualnych problemów dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Wsparcie w rozwoju profesjonalnych kompetencji studentów specjalności nauczycielskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy kwalifikacyjnej – tzw. rozmowy o pracę, przez ukazanie znaczenia umiejętności miękkich w życiu zawodowym
 • Wydział Historii, Historia. Włączamy!
 • Wydział Historii, Zdalny kurs z podstaw edytorstwa praktycznego
 • Wydział Matematyki i Informatyki, Projektowanie innowacji i rozwoju biznesu
 • Wydział Neofilologii, Budowanie marki indywidualnej przez osoby z wykształceniem lingwistycznym – motywowanie przez działanie. Wsparcie konkurencyjności absolwentów kierunków filologicznych UAM na rynku pracy poprzez rozwój ich umiejętności miękkich
 • Wydział Neofilologii, Rozwój (interkulturowych) kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych studentów studiów filologicznych. Przygotowanie do pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i międzynarodowym
 • Wydział Nauk o Sztuce, Rozwój umiejętności praktycznych związanych z rynkiem sztuki, kolekcjonerstwem i koneserstwem oraz zwiększenie orientacji w strukturze instytucji tworzących te obszary
 • Wydział Nauk o Sztuce, Udostępnianie sztuk wizualnych osobom z niepełnosprawnościami wzroku – zdobywanie kompetencji zawodowych przez studentów historii sztuki
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Akademia kompetencji przyszłości. Wejdź do gry
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Kompetencje kulturowe psychologów
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Szkolenie z posługiwania się testami diagnostycznymi służącymi do diagnozy w zakresie zaburzeń mowy i komunikacji oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Wydział Teologiczny, Warsztaty – myślenie projektowe pt. „Potrafię Ci/Wam pomóc” i trening interpersonalny