1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 26 paźdzernika 2021 r.

Rozdanie nagród w konkursie „Liczymy ankiety!”

22 października 2021 r. Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik spotkała się z przedstawicielami władz oraz Rad Samorządu Studentów jednostek, które zwyciężyły w tegorocznej akcji „Liczymy ankiety!”.  

Celem tego przeprowadzanego już po raz piąty konkursu jest promocja ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia, a tym samym zwiększenie zaangażowania studentów w udział w badaniu.

Akcja „Liczymy ankiety!” to zabawa w formie grywalizacji – powiedziała Pani Prorektor Joanna Wójcik, gratulując laureatom wysokich wyników procentowych wypełnionych ankiet oraz wygranej – ale jej zadaniem jest przede wszystkim zachęta do korzystania z przysługujących studentom praw i wolności w wypowiadaniu własnych opinii. 

W gronie zwycięzców znalazły się Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Historii oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Każda z jednostek, rywalizując z innymi wydziałami w podziale na cztery ligi, zajęła pierwsze miejsce w swojej lidze.

Rozdanie nagród w postaci symbolicznych czeków na kwotę 3000 złotych odbyło się w gabinecie JM Rektor UAM. Nagrody mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, o którym zdecydują studenci w porozumieniu z Dziekanami zwycięskich wydziałów.

Przedstawiciele zwycięskich jednostek

"Liczymy ankiety!" 2020/2021

Zastępca Dyrektora dr Michał Duch
i Wiceprzewodniczący RSS Mateusz Eder

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Prodziekan prof. Joanna Dominiak i Przewodniczący RSS Marcin Woźniak

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan prof. Józef Dobosz i Przewodniczący RSS Mikołaj Łukomski

Wydział Historii

Dziekan prof. Andrzej Stelmach i Sekretarz RSS Aleksandra Adamiszyn

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa