1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 30 kwietnia 2021 r.

Prestiżowy certyfikat AESOP QR dla gospodarki przestrzennej

Miło nam poinformować, że na corocznym spotkaniu AESOP Heads of Schools Meeting kierunek gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie został uhonorowany prestiżowym certyfikatem Association of European Schools of Planning Quality Recognition (AESOP QR). Certyfikat został przyznany na lata 2020–2026.

Association of European Schools of Planning to Stowarzyszenie Europejskich Szkół Planowania będące siecią europejskich uniwersytetów, ich wydziałów i szkół stowarzyszonych, które zajmują się nauczaniem i badaniami w zakresie planowania urbanistycznego i regionalnego. Stowarzyszenie zostało założone w roku 1987 w Belgii i zrzesza obecnie ponad 150 jednostek badawczo-dydaktycznych. Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM jest członkiem instytucjonalnym tej organizacji.

AESOP QR jest programem ciągłego wspierania jakości kształcenia w zakresie planowania przestrzennego. Opiera się na dobrowolności, wzajemnym wsparciu i dzieleniu się najlepszymi praktykami. Odzwierciedla zmieniające się wymagania wobec szkół członkowskich AESOP. Wiodącym mottem AESOP QR jest promowanie doskonałości w nauczaniu.

Celem przyznawania AESOP QR jest podniesienie jakości badań i edukacji zawodowej kadry pracowników uczelni zajmujących się kształceniem na kierunkach związanych z planowaniem przestrzennym w Europie i poza jej granicami.

Proces przyznawania AESOP QR wykracza poza zwykłą ewaluację programów kształcenia na kierunkach studiów związanych z planowaniem przestrzennym. Opiera się na partnerstwie, wymianie wiedzy i obejmuje ścisłą interakcję między recenzentami wybieranymi przez AESOP z różnych państw i przedstawicielami instytucji wnioskującej o uzyskanie certyfikatu. Wniosek jest dwukrotnie recenzowany, a proces ewaluacji trwa wiele miesięcy.

Po otrzymaniu pierwszej recenzji organizowane są warsztaty, w których uczestniczą recenzenci i przygotowujący wniosek. W trakcie tych warsztatów prowadzone są konsultacje i dyskusje służące wypracowaniu najlepszej formy wniosku. W ramach konsultacji dochodzi do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą w zakresie stosowania dobrych praktyk w nauczaniu z zakresu planowania przestrzennego. Dzięki takiemu procesowi ewaluacji wnioskodawcy mają możliwość weryfikacji dotychczasowego planu studiów pod kątem wymagań stawianych przez AESOP i określenia jego zgodności z aktualnymi wyzwaniami, które stawia gospodarka i społeczeństwo. Poznają także wymagania stawiane instytucjom kształcącym w zakresie planowania przestrzennego na poziomie międzynarodowym.

Proces ewaluacji opiera się na zasadach partnerskich, w ramach których wnioskujący są równoprawnymi uczestnikami dyskusji prowadzonej z recenzentami, dotyczącej jakości składanego wniosku. Recenzentami wniosku złożonego na początku 2020 r. przez przedstawicieli Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej byli profesorowie Angelique Chettiparamb (University of Reeding, Wielka Brytania) i Paulo Silva (University of Aveiro, Portugalia). Z kolei organizatorem procesu ewaluacji i przyznawania certyfikatu z ramienia AESOP był profesor Daniel Galland z Aalborg University w Kopenhadze.

Certyfikat AESOP Quality Recognition przyznawany jest na sześć lat podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego AESOP. Ze względu na odwołanie spotkania Zgromadzenia w tym roku z powodu zagrożenia związanego z Covid-19 certyfikat został przyznany na spotkaniu AESOP Heads of School Meeting i opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Uzyskanie certyfikatu dla studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna stanowi istotne międzynarodowe wyróżnienie dla Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i daje większą rozpoznawalność tego kierunku studiów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Warto przypomnieć, że kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM został uznany za najlepszy w ogólnopolskim rankingu Perspektyw 2020.