1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 30 czerwca 2023 r.

Podsumowanie VI Dni Jakości Kształcenia

19 i 20 czerwca 2023 r. odbyły się na UAM VI Dni Jakości Kształcenia. Temat tegorocznej edycji tej cyklicznej konferencji to Uniwersytet w dobrym otoczeniu. Rola współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w doskonaleniu jakości kształcenia.

W konferencji udział wzięło dwoje ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujących pracodawców, od których otrzymaliśmy zbiór wskazówek i inspiracji dotyczących przygotowania kierunków do oceny programowej pod kątem spełniania kryterium współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W gronie prelegentów znaleźli się także przedstawiciele studentów oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w nawiązywanie i utrzymywanie relacji Uniwersytetu z partnerami zewnętrznymi w ramach poszczególnych jednostek UAM.

W trakcie konferencji wyklarował się obraz ścisłej współpracy UAM z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które – m.in. dzięki udziałowi rad pracodawców w tworzeniu i zmienianiu programów studiów – ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kierunków oraz profil absolwentów. Obraz ten jest zresztą wielowymiarowy i nie ogranicza się do sfery biznesu czy szerzej pojmowanego środowiska pracodawców ani wyłącznie do doskonalenia jakości kształcenia, a współpraca ta przyjmuje niejednokrotnie postać nieformalnych, wolontariackich inicjatyw.

Wystąpienia z tych dwóch dni wyraźnie dowiodły, że Uniwersytet jest aktywnie działającym na rzecz otoczenia społecznego, kulturowego i gospodarczego podmiotem. Nie tylko bowiem gwarantuje wzrost dobrze wykształconej kadry specjalistów spełniających oczekiwania pracodawców, lecz także współtworzy dobre otoczenie poprzez budowanie z jego uczestnikami równościowych i trwałych relacji, poczucia wspólnoty, zaangażowania i odpowiedzialności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Pierwszego dnia konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu na projekty edukacyjne współrealizowane przez jednostki UAM i wielkopolskie szkoły ponadpodstawowe – „Odkrycia z UAM”. Laureatami konkursu, zorganizowanego przez zespół UAM dla Najlepszych, zostały Wydział Anglistyki oraz Wydział Matematyki i Informatyki, a projekt Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu otrzymał wyróżnienie.

Wzorem poprzednich edycji Dni Jakości Kształcenia stałym punktem programu konferencji jest także prezentacja zwycięskich projektów wyłonionych w Konkursie Projakościowym Prorektora ds. studenckich i kształcenia. W tym roku trzy ostatnie sesje tematyczne zajęła prezentacja łącznie 21 projektów – realizowanych w latach 2022 i 2023 – z których część przedstawiona została w formie sesji posterowej.

Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w Collegium Minus, drugiego dnia – dzięki gościnności władz i pracowników Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Wydziału Psychologii i Kognitywistyki – obrady toczyły się w Kampusie Ogrody.


Wydarzenie, podobnie jak realizacja prezentowanych na konferencji projektów projakościowych, zostało sfinansowane w ramach programu Uniwersytet Jutra II.

Za zgodą prelegentek i prelegentów prezentacje zostały udostępnione do wyświetlania w Katalogu dobrych praktyk znajdującym się w intranecie pracowników UAM.