1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 stycznia 2022 r.

Konsultacje dotyczące sylabusów

Szanowni Państwo,

chciałabym zachęcić Państwa do udziału w nowej inicjatywie Biura Jakości Kształcenia – konsultacjach dotyczących opracowywania sylabusów zajęć.

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli akademickich oraz doktorantów – osoby, które dopiero rozpoczęły pracę dydaktyczną na naszej uczelni, a także tych pracowników, którzy chcieliby spojrzeć na swoje sylabusy świeżym okiem.

W ramach konsultacji można będzie:

  • przeanalizować sposób zdefiniowania celów i efektów uczenia się dla przedmiotu
  • przyjrzeć się temu, czy zaproponowane metody oceniania rzeczywiście umożliwiają sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów uczenia się
  • zastanowić się, czy stosowane metody kształcenia są spójne z metodami oceniania i prowadzą do osiągnięcia założonych efektów uczenia się
  • zastanowić się nad kryteriami oceniania
  • sprawdzić sylabus pod kątem wymogów formalnych
  • … lub po prostu porozmawiać o swoim sylabusie / odświeżyć spojrzenie na sylabusy.

Konsultacje prowadzone będą z dr Agnieszką Kamisznikow. Osoby, które chciałyby wziąć w nich udział, prosimy o wybór dogodnego terminu i informację na adres: kamisz[at]amu.edu.pl.

Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia