1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 15 lutego 2024 r.

Konkurs projakościowy Prorektora

W ramach kolejnego konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia zapraszamy nauczycielki i nauczycieli akademickich do aplikowania o granty dydaktyczne z przeznaczeniem na wdrożenie metody problem-based learning (PBL) lub metody odwróconej klasy (ang. flipped classroom) do zajęć.

W konkursie przewidzianych jest 30 grantów z przeznaczeniem na wdrożenie metody PBL i 30 – na wdrożenie metody FC.

Termin składania wniosków: 26 lutego 2024 r.

Szkolenia będą prowadzone w języku polskim przez kadrę akademicką UAM.

Załączniki:
Regulamin konkursu FC
Regulamin konkursu PBL
Załącznik do Regulaminu FC
Załącznik do Regulaminu PBL