1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 4 kwietnia 2024 r.

Konferencja: Dydaktyka Fizyki – Innowacyjne Metody Kształcenia

Na Wydziale Fizyki UAM 4 kwietnia 2024 odbyła się konferencja zatytułowana Dydaktyka Fizyki – Innowacyjne Metody Kształcenia.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych metod kształcenia fizyki na poziomie akademickim. W trakcie konferencji możliwa była wymiana doświadczeń związanych z takimi metodami kształcenia jak project-based learning oraz flipped classroom. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać referatów nt. zastosowania narzędzi Simulink, LabView w dydaktyce fizyki. W jednym z wykładów została również omówiona rola gier komputerowych oraz grywalizacji w procesie dydaktycznym.

Strona internetowa konferencji: https://kdf.amu.edu.pl/