1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 maja 2023 r.

Finalna pula Warsztatów Dydaktycznych UAM

Zachęcamy do udziału w ostatnich czterech kursach zamykających tegoroczny cykl Warsztatów Dydaktycznych UAM.

Już wkrótce rozpoczną się zapisy na:

  • Cyfrowy warsztat narzędziowy nauczyciela akademickiego
  • Jak (nie) egzaminować? O pożytkach z egzaminów i alternatywnych formach oceniania
  • Jak angażować siebie i studentów na zajęciach akademickich?
  • Praca metodą warsztatową i metodą projektu w kształceniu językowym.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem warsztatów oraz z kalendarzem szkoleń dla pracowników UAM dostępnym na stronie głównej w intranecie UAM.

Znajdą tam Państwo informacje o zbliżających się kursach, terminy uruchomienia zapisów oraz formularze, za pomocą których można zgłosić chęć udziału w zajęciach.