1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 19 stycznia 2021 r.

Finał akcji „Liczymy ankiety!”

20 listopada 2020 r. odbyło się za pośrednictwem aplikacji MS Teams uroczyste zakończenie akcji „Liczymy ankiety!”, zorganizowanej w ramach jedenastego Badania Jakości Kształcenia 2019/2020. Na zaproszenie Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanny Wójcik w spotkaniu wzięli udział Dziekani i Przewodniczący Rad Samorządu Studentów z wydziałów, które uzyskały najwyższy wynik procentowy wypełnionych ankiet.

Była to już czwarta edycja konkursu, w którym wydziały oraz filie UAM walczyły ze sobą o największą liczbę głosów oddanych przez studentów w ogólnouniwersyteckim Badaniu Jakości Kształcenia. Pomysłodawcą konkursu opartego na zasadach grywalizacji i jednocześnie autorem programu prezentującego na bieżąco procent wypełnionych ankiet jest dr Bartłomiej Przybylski z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Wydziały i filie na podstawie liczby studiujących w nich osób zostały podzielone na cztery ligi, spośród których wyłonili się zwycięzcy. Na podium znalazły się ex aequo po raz kolejny w historii konkursu Wydział Teologii, Wydział Matematyki i Informatyki, a także po raz pierwszy – Wydział Fizyki oraz Wydział Prawa i Administracji.

Podczas spotkania wieńczącego rywalizację laureatom ukazane zostały symboliczne czeki na 3000 złotych, które Rady Samorządu Studentów będą mogły przeznaczyć na dowolny cel służący społeczności zwycięskich wydziałów. Pani Prorektor Joanna Wójcik pogratulowała wygranej obecnym na spotkaniu przedstawicielom władz dziekańskich. Gratulacje i szczególne podziękowania zostały również złożone reprezentacji Rad Samorządu Studentów, których działania w ogromnym stopniu przyczyniły się nie tylko do sukcesu nagrodzonych w konkursie wydziałów, ale też do zwiększenia frekwencji wśród studentów biorących udział w badaniu jakości kształcenia.

Symboliczny czek wręczany laureatom