1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 listopada 2022 r.

Finał akcji „Liczymy ankiety!”

23 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie szóstej edycji akcji „Liczymy ankiety!”, w której wydziały oraz filie UAM walczyły ze sobą o największą liczbę głosów oddanych przez studentów w ogólnouniwersyteckim badaniu jakości kształcenia.

Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik spotkała się z przedstawicielami władz oraz Rad Samorządu Studentów zwycięskich jednostek, które uzyskały najwyższy wynik procentowy wypełnionych ankiet.

W spotkaniu wzięli udział Dziekani i Przewodniczący Rad Samorządu Studentów Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Wydziału Chemii, Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych. Każda z jednostek, rywalizując z innymi w podziale na cztery ligi, zajęła pierwsze miejsce w swojej lidze.

Rozdanie nagród w postaci symbolicznych czeków na kwotę 3000 złotych odbyło się w gabinecie JM Rektor UAM. Nagrody mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, o którym zdecydują studenci w porozumieniu z Dziekanami zwycięskich wydziałów.