1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 paźdzernika 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursów w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu dwóch konkursów przeprowadzonych w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

Celem konkursów było wyłonienie nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział w semestralnych szkoleniach z zakresu innowacyjnych metod kształcenia (Problem-based learning, Flipped-learning), a następnie wdrożą je do prowadzonych przez siebie przedmiotów.

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest realizowany przez UAM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista laureatów jest dostępna w intranecie UAM.