1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 2 lipca 2021 r.

Dobre praktyki kształcenia na odległość – druga konferencja w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia

Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik wraz z Pełnomocnikiem Rektora UAM ds. kształcenia na odległość prof. Jackiem Marciniakiem zapraszają 9 lipca 2021 r. w godz. 9.00–15.30 na konferencję Dobre praktyki kształcenia na odległość, organizowaną w trybie zdalnym w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia.

Pomysł na Dobre praktyki kształcenia na odległość stanowi oczekiwaną kontynuację konferencji Kształcenie zdalne na UAM – teraz i po pandemii, która odbyła się 15 czerwca 2021 r. jako pierwsza odsłona IV Dnia Jakości Kształcenia.

Uczestnicy tego wydarzenia podejmą próbę ukonkretnienia ogólnych refleksji na temat kształcenia zdalnego, które towarzyszyły czerwcowej edycji IV Dnia Jakości Kształcenia, i zainspirowania do aktywnego poszukiwania nowych form dydaktyki zdalnej.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli członkowie Rady ds. organizacji kształcenia na odległość w okresie zagrożenia epidemicznego oraz wydziałowi koordynatorzy e-learningu lub osoby przez nich wskazane, reprezentujący wszystkie szkoły dziedzinowe, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu i Studium Językowe UAM.

Dobre praktyki kształcenia na odległość to ogólnouniwersyteckie wydarzenie projakościowe otwarte dla wszystkich osób poszukujących inspiracji i konkretnych rozwiązań w zakresie kształcenia zdalnego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i do dołączania do wydarzenia za pośrednictwem linku już 9 lipca od godz. 9.00 w MS Teams.