1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 marca 2023 r.

Certyfikaty jakości kształcenia dla Wydziału Chemii UAM

8 marca 2023 r. na posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej PTChem Chemicus podjęta została decyzja o przyznaniu certyfikatów jakości kształcenia dla programów kształcenia na kierunku chemia prowadzonym przez Wydział Chemii UAM:

Chemistry Eurobachelor® dla programu studiów I stopnia

Chemistry Euromaster® dla programu studiów II stopnia.

Otrzymane akredytacje są potwierdzeniem wysokich standardów edukacyjnych oraz podnoszenia jakości kształcenia w zakresie nauk chemicznych.

Akredytacje zostały przyznane na pięć lat i dotyczą okresu od 1 października 2022 r. do 30 września 2027 r.