1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 maja 2023 r.

Badanie jakości kształcenia

Zapraszamy Pracowniczki i Pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych, Doktorantki i Doktorantów oraz Studentki i Studentów do udziału w 14. edycji badania jakości kształcenia, które trwać będzie od 8 maja do 30 czerwca 2023 r.

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. 

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.