1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 9 lutego 2024 r.

Sieć entuzjastów

26 stycznia 2024 r. odbyło się seminarium dydaktyczne Sieć entuzjastów. Wymiana doświadczeń z projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni i zapowiedź projektu Dydaktyka akademicka: rozwój.

Podczas dwóch sesji tematycznych mieliśmy okazję spotkać się z uczestniczkami i uczestnikami zakończonego już projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach z zastosowania metod kształcenia problem-based learning i flipped classroom oraz z wdrożenia do zajęć interaktywnych materiałów cyfrowych.

Wspólnym mianownikiem refleksji z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz materiałów dydaktycznych była zauważalna poprawa efektywności studiowania.

Została zapoczątkowana zmiana – podkreśliła prorektor Joanna Wójcik – polegająca na nastawieniu się na zwiększanie zaangażowania studentów w proces uczenia się, a tym samym na aktywizacji obu stron tego procesu: dydaktyków i studentów.

Zmiana ta jednocześnie wiązała się ze sporymi wyzwaniami. Ogromny nakład pracy włożonej w przygotowanie zajęć, samodzielne rozwiązywanie problemów natury technicznej, opór osób studiujących przed podjęciem aktywności to niektóre z najczęstszych problemów, z którymi mierzyli się uczestnicy projektu.

Zainteresowanie metodami problem-based learning i flipped classroom bez wątpienia dowodzi, że najskuteczniejszymi ambasadorami zmiany są sami uczestnicy i uczestniczki projektu DDU. Powstała w ten sposób sieć entuzjastów angażującej dydaktyki stale się poszerza, a zapowiedziany podczas seminarium projekt DAR jest tej zmiany konsekwentną i oczekiwaną kontynuacją.