1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 14 czerwca 2022 r.

Badanie jakości kształcenia

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantki i doktorantów oraz studentki i studentów do udziału w 13. edycji badania jakości kształcenia, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie do 17 lipca 2022 r.

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. 

Raporty z poprzednich edycji badania znajdują się w zakładce Badania jakości kształcenia.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.