1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 4 czerwca 2021 r.

12. Badanie Jakości Kształcenia

Już po raz dwunasty zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich do udziału w Badaniu Jakości Kształcenia, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie od 1 czerwca do 15 lipca 2021 r.

Ogólnym celem ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. W tegorocznej edycji koncentrujemy się na przebiegu kształcenia w trybie zdalnym.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.