Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją akredytacyjną zapewniającą zewnętrzny system kontroli jakości kształcenia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Jej zadaniem jest dokonywanie ocen programowych i kompleksowych oraz wspieranie procesu doskonalenia jakości kształcenia.

WydziałKierunekRodzaj ocenyData wydania uchwały
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszuedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychpozytywna2021.01.07
Wydział Psychologii i Kognitywistykipsychologiapozytywna2021.01.07
Wydział Socjologiipraca socjalnapozytywna2021.01.07
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapolitologiapozytywna2020.10.22
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwakulturoznawstwopozytywna2020.09.03
Wydział Filozoficznyfilozofiapozytywna2020.09.03
Wydział Nauk o Sztucehistoria sztukipozytywna2020.05.21
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwaetnologiapozytywna2020.05.07
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźniekomunikacja europejskapozytywna2020.01.23
Wydział Chemiianalityka żywnościpozytywna2019.12.12
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejmedia interaktywne i widowiskawyróżniająca2019.09.19
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejwiedza o teatrzewyróżniająca2019.09.19
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejfilologia polskawyróżniająca2019.03.14
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychturystyka i rekreacjawyróżniająca2019.03.14
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgospodarka przestrzennapozytywna2018.04.26
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszuedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejpozytywna2018.04.26
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgeologiapozytywna2018.02.08
Wydział Teologicznydialog i doradztwo społecznepozytywna2017.04.06
Wydział Teologicznyteologiapozytywna2016.11.24
Wydział Chemiichemiawyróżniająca2016.05.19
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychgeografiawyróżniająca2015.09.03
Wydział Fizykiakustykawyróżniająca2015.06.25
Wydział Fizykioptometriawyróżniająca2015.05.21
Wydział Fizykiastronomiapozytywna2014.11.06
Wydział Fizykibiofizykawyróżniająca2014.06.26
Wydział Anglistykifilologiawyróżniająca2013.11.07
Wydział Anglistykifilologia angielskawyróżniająca2013.11.07
Wydział Nauk Społecznychsocjologiawyróżniająca2013.02.21

Jednostka UAMKierunek
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwaetnologia – raport samooceny
Wydział Filozoficznyfilozofia – raport samooceny
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźniekomunikacja europejska – raport z działań naprawczych
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwakulturoznawstwo – raport samooceny
Wydział Psychologii i Kognitywistykipsychologia – raport samooceny
Wydział Socjologiipraca socjalna – raport samooceny
Wydział Socjologiisocjologia – raport samooceny
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszuedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – raport z działań naprawczych
Wydział Studiów Edukacyjnychpedagogika – raport samooceny
Wydział Studiów Edukacyjnychpedagogika specjalna – raport samooceny

Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla etnologii

W roku akademickim 2019/2020 Prezydium PKA na mocy uchwały z 3 grudnia 2020 r. przyznało Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu kierunkowym” etnologii prowadzonej na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia otrzymują kierunki studiów, które uzyskały pozytywną ocenę programową PKA na 6 lat i wyróżniają się w opinii zespołu oceniającego dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub regularnymi i udokumentowanymi osiągnięciami studentów i absolwentów.